Блог вчителів української мови та літератури Тернопільського району

Блог вчителів української мови та літератури Тернопільського району

13 березня 2018 р.


Сторітеллінг – мистецтво захоплюючої розповіді або як уникнути одноманітності на уроках

Актуальність означеної теми визначається потребами сучасного українського освітнього процесу й основними програмними документами щодо реформи загальноосвітньої школи, які зумовлюють роботу над подальшим удосконаленням системи вивчення української мови, пошук шляхів формування й розвитку мовних і мовленнєвих компетентностей. Сучасне суспільство української держави вимагає удосконалення освіти до європейського рівня. Спираючись на європейські цінності людина повинна бути мобільною, конкурентоспроможною, творчою, справедливою та толерантною. Школа має надати  інтелектуальний та соціальний розвиток особистості, що є базою для подальшого навчання учня та його майбутнього працевлаштування.  У навчально-виховному процесі учителям  необхідно використовувати ті засоби навчання, які є цікавими для учнів, створювати умови для підвищення їх пізнавальної активності.   
Сучасний учитель має стати тим, хто навчить дітей не боятися невідомості, підходити до всього творчо, критично аналізувати інформацію, рефлексувати,
спілкуватися, співпрацювати з людьми. Безумовно, кожному педагогу є, про що сказати учням на уроці, але й в учнів є чимало цікавого, чим би вони хотіли поділитися з учителями. Діти мають хай невеликий, але важливий досвід життя, своє бачення світу й думки щодо тих процесів, які в ньому відбуваються. Як же організувати такий обмін думками між учителем та учнями? Допоможе в цьому метод сторітелінгу (англ. Storytelling - мистецтво захоплюючої розповіді).   
   Відомо, що все, про що ми говоримо з емоціями, запам’ятовується краще, ніж факти (навіть і незвичайні) і цифри (навіть найважливіші), спонукає до міркування. Психологічно все просто: ті чи інші історії або випадки більш виразні, цікаві,  легше асоціюються з власним досвідом, ніж правила або вказівки. Цей метод сприяє розвитку культури в комунікативній взаємодії учнів, розширює їх інтелектуальні та пізнавальні можливості, не вимагає великих ІТ- витрат. Його можна застосовувати на всіх етапах навчального процесу в школі на уроках української мови та літератури, зарубіжної літератури, історії, іноземної мови. Використання технології сторітелінгу на уроках  української словесності  дає поштовх розвитку мовних і мовленнєвих компетентностей  школярів. Технологія  сторітелінгу є однією з інноваційних педагогічних технологій, що допомагає учневі засвоїти матеріал, поданий у вигляді цікавої захоплюючої історії,  сприяє розвитку його особистісних якостей, демонструє  унікальність уяви кожної дитини, дозволяє  проявити активність та творчість.
Пропонуємо детально ознайомитися  із технологією сторіотрелінгу  (Презентація)   


та практичним застосуванням методу сторітелінгу на уроці української мови у 8 класі (конспект уроку, додатки, презентація до уроку) на тему «Кома між однорідними членами речення», який підготувала Войткович Н.Б., учитель української мови і літератури Почапинської ЗОШ І-ІІІ ст.

Немає коментарів:

Дописати коментар