Блог вчителів української мови та літератури Тернопільського району

Блог вчителів української мови та літератури Тернопільського району

3 квітня 2017 р.

31 березня 2017 року на базі НВК "Домаморицька ЗОШ І-ІІст.-ДНЗ" відбувся майстер-клас вчителя української мови і літератури Чернецької Іванни Іванівни з проблеми: "Формування читацької компетенції. Особливості вивчення нововведених творів у програму 8 класу."
 На думку Іванни Іванівни, основним завданням сучасної літературної освіти – формування уважного читача з добре розвиненими творчими, розумовими, пізнавальними здібностями, який у процесі роботи над твором, максимально наближаючись до авторського задуму, готовий до критичної, виваженої оцінки.
Отже, завданням вчителя літератури є сформувати особистість, яка вміє  адаптуватися до незвичних життєвих реалій, відстояти власну точку зору і власну гідність, бути активною, ініціативною, наполегливою у досягненні поставленої мети, і водночас – співчутливою і милосердною.
     Для досягнення результатів у виконанні цього завдання вчителю потрібно активно, цілеспрямовано залучати учнів до читання, шляхом формування їхньої читацької компетенції.
   Учитель  літератури  має формувати уважного читача з добре розвинутими творчими, розумовими, пізнавальними здібностями, який у процесі роботи над твором , максимально наближаючись до авторського задуму, готовий до критичної, виваженої оцінки, обстоювання власної думки, при цьому врівноваживши у своїй свідомості інші точки зору на предмет обговорення.
Сформувати читацьку компетенцію вчитель літератури зможе, тільки у процесі комплексного вирішення таких завдань:
- зацікавити учнів читанням;
- розвивати цей інтерес до створення постійної потреби у читанні;
- навчити дітей обирати літературу, враховуючи вікові та особистісні інтереси;
- створити належні психолого-педагогічні умови школярам для сприйняття розуміння та оцінки прочитаного;
- забезпечити певні знання учнів з теорії та історії літератури, літературної критики;
- формувати в них навички аналізу художнього твору;
- організувати дослідницьку роботу школярів;
- розвивати їхнє усне та писемне мовлення;
- працювати над постійним удосконаленням естетичного смаку учнів.

Шляхи формування читацької компетентності  школярів 
Основні методи:
     -Читання-розгляд (опора на інформаційно-довідковий апарат книжки). 
-Пояснювальне (коментоване) читання.
-Літературне читання (бесіда морально-етичного спрямування). 
-Метод творчого читання (настанова на творче втілення прочитаного). 
Основні прийоми:
-Спільне визначення теми уроку. 
-Використання рольової гри. 
-Вільний вибір навчального діалогу. 
-Парна і групова форми роботи. 
Спілкування-діалог: учитель – учень – учні.

Вчителем підготовлено та проведено відкритий урок української літератури у 8 класі на тему:" Образи діда Платона і діда Савки - представників українського трудового народу, їхній повчальний урок для солдатів за твором О.Довженка "Ніч перед боєм"