Блог вчителів української мови та літератури Тернопільського району

Блог вчителів української мови та літератури Тернопільського району

Підготовка до ЗНО

                                                                                              Зовнішнє незалежне оцінювання 
проводиться з метою забезпечення
 права осіб на рівний доступ до освіти.
Постанва Кабінету Міністрів України
 від 25 серпня 2004 року № 1095

Що повинен знати учитель-словесник про підготовку до зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури?
Зовнішнє незалежне оцінювання в Україні: від експерименту до загальнонаціонального проекту. Його реалії і перспективи. Переваги системи зовнішнього незалежного оцінювання.
Нормативно-правове забезпечення організації і проведення ЗНО у загальноосвітніх навчальних закладах України і перевірки відкритих тестових завдань учасників тестування.
Мета зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури, специфіка процедури його проведення. Методичний супровід процесу тестування.
Тест як ефективний засіб педагогічного контролю. Теоретичні основи тестування.  Структура тесту. Класифікація тестових завдань, їх зміст і конструювання, оцінювання рівня складності. Технічні дефекти тестових завдань.
Форма та структура тестування з української мови і літератури. Характерні особливості тесту як виду перевірки знань. Принципи укладання тестів. Матриця тесту і його специфікація. Загальна характеристика сертифікаційних робіт зовнішнього незалежного оцінювання (структура тесту й види тестових завдань з української мови і літератури – завдання з вибором однієї правильної відповіді, завдання з вибором кількох правильних відповідей, завдання на встановлення відповідності, відкрите завдання з розгорнутою відповіддю). Формування банку тестових завдань.
Зміст програми зовнішнього незалежного оцінюваня з української мови ілітератури для осіб, які бажають здобувати вищу освіту на основі повної загальної середньої освіти. 
          Інструкція щодо роботи в тестовому зошиті та заповнення бланків відповідей А і Б. Схеми нарахування балів за виконання завдань та критерії оцінювання завдань відкритої форми з розгорнутою відповіддю сертифікаційних робіт зовнішнього незалежного оцінювання. Підготовка екзаменаторів для перевірки відкритих завдань. Аналіз результатів зовнішнього незалежного оцінювання.
Методика підготовки учнів до зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури. Акценти під час підготовки учнів 5 – 11 класів до ЗНО з української мови і літератури:
-            опрацювання програми ЗНО з української мови і літератури і встановлення рівня її відповідності навчальній програмі для конкретного класу;
-             аналіз змісту тестових завдань попередніх  років;
-            підготовка тестових завдань для проведення контролю навчальних досягнень учнів з урахуванням вимог ЗНО;
-            щоурочне планування роботи, спрямованої на формування в учнів певного виду умінь і навичок, які відповідають програмі ЗНО;
-            систематичне ведення словника культури мовлення і слововживання;
-            укладання хронологічних таблиць, паспорта твору, блок-схем прочитаного;
-            використання у навчальному процесі УДО, таблиць-опор, які сприяють систематизації засвоєння знань;
-            спрямування роботи на уроках розвитку мовлення на формування умінь учнів складати власні висловлення, відповідно структуруючи свої міркування, удосконалюючи написане та встановлюючи міжпредметні зв’язки між українською мовою і літературою;
-            укладання можливих смислових блоків тем і зв’язних висловлень під час вивчення творчості письменників української літератури;
-            ознайомлення учнів із коментарями УЦОЯО щодо оцінювання змісту власних висловлень попередніх років, типами помилок.
Використання інформаційно-комунікаційних технологій у підготовці учнів до ЗНО з української мови і літератури. Ознайомлення із навчально-методичними комплексами та ресурсами Інтернету, призначеними для підготовки до ЗНО.
Психологічна підготовка учнів до ЗНО. Система фізичних вправ для учнів у період підготовки до ЗНО. Поради абітурієнтові.

Список рекомендованих джерел
1. Указ Президента України від 4 липня 2005 року № 1013 "Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні"
2. Указ Президента України від 20 березня 2008 року № 244 "Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні"
3. Постанова Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 року № 1095 "Деякі питання запровадження зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти" (зі змінами)
4. Постанова Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2015 року № 222 "Про затвердження Порядку залучення педагогічних, наукових, науково-педагогічних працівників та інших фахівців до проведення зовнішнього незалежного оцінювання"
5. Наказ Міністерства освіти і науки України від 01.10.2014 № 1121 "Про програми зовнішнього незалежного оцінювання для осіб, які бажають здобувати вищу освіту на основі повної загальної середньої освіти"
6.  Наказ Міністерства освіти і науки України від 16.03.2015 № 300 "Про затвердження Порядку визначення результатів зовнішнього незалежного оцінювання"
7. Наказ Міністерства освіти і науки України від 08.10.2015 № 1050 "Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 16 вересня 2015 року № 940" (про проведення ДПА у 2015/2016 навчальному році)
8. Наказ Міністерства освіти і науки України від 3 лютого 2016 року № 77 "Про затвердження програм зовнішнього незалежного оцінювання для осіб, які бажають здобувати вищу освіту на основі повної загальної середньоїосвіти"
9. Наказ Міністерства освіти і науки України від 23.02.2016 № 149 "Про організацію та проведення міжнародного дослідження якості освіти  PIZA-2018 в Україні"
10. Наказ Міністерства освіти і науки України від 31 серпня 2016 року № 1055 "Про затвердження Календарного плану підготовки та проведення в 2017 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти"
11. Наказ Міністерства освіти і науки України від 21 вересня 2016 року № 1133 "Про підготовку до проведення в 2017 році зовнішнього незалежного оцінювання " 
12. Наказ Українського центру оцінювання якості освіти від 24.05.2016 № 99 "Про затвердження Методики проведення тестових балів, отриманих учасниками зовнішнього незалежного оцінювання за виконання завдань сертифікаційної роботи у рейтингові оцінки (за шкалою 100-200 балів)"
13. Наказ Українського центру оцінювання якості освіти від 15 вересня 2016 року № 156 "Про затвердження Схем нарахування балів за виконання завдань сертифікаційних робіт зовнішнього незалежного оцінювання 2017 року"
14. Наказ Українського центру оцінювання якості освіти від 22 вересня 2016 року № 162 "Про затвердження Загальних характеристик сертифікаційних робіт зовнішнього незалежного оцінювання 2017 року"
15. Наказ Українського центру оцінювання якості освіти від 22 вересня 2016 року № 1623 "Про затвердження Критеріїв оцінювання завдань відкритої форми з розгорнутою відповіддю сертифікаційних робіт зовнішнього незалежного оцінювання 2017 року"
16. Ковтунець В.В. Правове забезпечення зовнішнього незалежного оцінювання // Вісник ТІМО. - 2009. - № 1
17. Лікарчук І.Л. Українська національна модель зовнішнього оцінювання 2008 року: стан, проблеми, перспективи // Вісник ТІМО. 2008. - " 2
18. Методичні рекомендації щодо використання тестових технологій у процесі вивчення української та зарубіжної літератури в загальноосвітніх навчальних закладах // Методичні діалоги. – 2007. – № 11 – 12
19.         Методичні рекомендації щодо використання тестових технологій у процесі вивчення української мови в загальноосвітніх навчальних закладах: додаток до листа МОН України від 29.12.2006  № 1/9-795 // Дивослово. – 2007. – № 2. – С. 22 – 26. // Методичні діалоги. – 2007. – № 1
20. Підготовка   до   ЗНО:    власне     висловлення   /   Упоряд.    Н. Коржова,   О. Бондаренко,    Н. Нестеренко. – К. : Шкільний світ, 2011. – 112 с. – Бібліотека «Шкільного світу» 
21. Посібники для підготовки до ЗНО з української мови і літератури [Електронний ресурс] / Режим доступу: https: //vk.com/topic-70626031_29944891
22. Торопова А.В. Міжнародне дослідження ставлення директорів шкіл до системи зовнішнього оцінювання навчальних досягнень випускників (за матеріалами Проекту  RE ; FINE) // Вісник ТІМО. - 2008. - № 2
23. Українська мова : Зовнішнє оцінювання. Навч. посіб. із підготов. до зовн. оцінювання учнів загальноосвіт. навч. закл. / С.В. Ломакович, О.П. Глазова, Н.М. Пастушенко та ін. : Укр. центр оцінювання яксті освіти. - К., 2007
24. Український центр оцінювання якості освіти [Електронний ресурс] / Режим доступу: https: // testportal.gov.ua 

Завдання пробного ЗНО

Програма ЗНО з української мови і літератури  http://osvita.ua/test/program_zno/946/

Таблиця за творами української літератури - ЗНО 2017                   https://www.slideshare.net/veneziya/2017-70679626

Підготовка до ДПА та ЗНО  http://osvita.ua/school/certification/card/50325/

Підготовка до ЗНО з української у картинках  http://znoclub.com/mova-ta-literatura/762-zno-v-kartinkakh-ukrajinska-mova.html

Добра нагода успішно готуватися до ЗНО - реальний тренажер в режимі он-лайн   http://zno.osvita.ua/ukrainian/

Перифрази й цитати про письменників    https://www.slideshare.net/veneziya/ss-60067902

Немає коментарів:

Дописати коментар